| صفحه اصلی | تبلیغات سبز | مطالب جدید | تحقیق و توسعه | ایده های جدید | تصاویر | درباره ما | تماس با ما |


سیب مارک دار
www.ali-ila.com سیب مارک دار تولید شده توسط
www.ali-ila.com مراحل تولید محصول توسط
دریافت دیپلم عالی افتخار از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران
مراحل تولید سیب مارک دار


برای تولید یک سیب مارک دار زمانی که میوه هنوز وارد مرحلـه رنگدهی نشده آنرا برچسب زنی کـرده

و هر سه روز یکبار آنرا بازرسی می کنیم پس از اتمام دوره رشد شما می توانید یک سیب با اسم خود

یا هر شکل دلخواه داشته باشید. درصورت تمایل برای آمـوزش یا تولید این محصولات با ما تماس بگیریدمشاوره، آموزش ، طراحی و راه اندازی واحد های تولید

محصولات خاص کشاورزیکلیه محصولات ١٠٠٪ طبیعی بوده و هیچگونه مواد رنگی و یا تغییرات ژنتیکی در تولید آن به کار گرفته نشده است


Copyright © 2018 sabzavaran All rights reserved.